Autisme

Wat is autisme?

Autisme is een verzamelnaam voor bepaalde gedragskenmerken die voortkomen uit een andere manier van informatie verwerken. Deze andere informatieverwerking zorgt er onder andere voor dat alle prikkels die gedurende op een dag op je afkomen onvoldoende worden gefilterd in je brein.

Voorbeelden van uitingsvormen/ gedragskenmerken van autisme KUNNEN zijn:

  • Moeite met (sociaal) contact
  • Moeite met aanvoelen/begrijpen van anderen/daarmee om te gaan
  • Moeite met communicatie
  • Een beperkt verbeelding/voorstellingsvermogen
  • Moeite met verandering en/of onduidelijkheid
  • (Sterk) hechten aan gewoontes en vaste rituelen
  • Vastlopen of blokkeren in denken
  • Moeite om overzicht te bewaren
  • Moeite met structuur en/of planning
  • Over- of onderprikkeling

Veel mensen hebben naast hun autisme ook andere klachten/diagnoses. Bijvoorbeeld; ADHD, angststoornis, depressie, dwangstoornis, eetstoornis et cetera.

Belangrijk vind ik om te benoemen dat iedereen met autisme anders is en dus ook zijn of haar eigen 'gebruiksaanwijzing' nodig heeft die bij hem of haar past.

Nog belangrijker vind ik het om te focussen op de positieve kanten. Die raken vaak op de achtergrond terwijl het juist zo belangrijk is om gebruik van te maken.


Autisme en eetproblemen

Het afgelopen jaar heb ik zestien dames gesproken met autisme die daarnaast ook kampten met eetproblemen. Ik heb de verschillende verhalen samengevoegd en daar is onderstaande informatie uit naar voren gekomen. Dit is uiteraard geen wetenschappelijk onderzoek, maar het geeft een kijkje in de wereld van autisme in combinatie met eetproblemen.