Presentatie

Presentatie

Heb jij of heeft jouw organisatie behoefte aan meer informatie op het gebied van autisme?

Neem dan contact op ik verzorg een presentatie op locatie om jou en je collega's te informeren over autisme, aangepast aan jullie vraag.

CONGRES
Op 1 april 2021 ben ik spreker op het online congres - Coping - omgaan met stress.

Céline Mollink MSc.
Céline Mollink studeerde forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam als psycholoog ontwikkelingsstoornissen bij Dimence en als Autisme-coach bij AutismeKRACHT.

Autisme en stress gaan hand in hand. Volwassenen met autisme rapporteren significant hogere ervaren stress en een slechter vermogen om te kunnen omgaan met dagelijkse stress in vergelijking met volwassenen zonder ASS. Je ziet bij hen verschillende strategieën die worden ingezet om met stress om te gaan. Als psycholoog, autismecoach, trainer en ervaringsdeskundige zal Céline tijdens het congres spreken over autisme en coping. Dit zal zij doen vanuit haar eigen ervaringen met autisme, vanuit de ervaringen die zij heeft opgedaan in de praktijk en de huidige theorie.

Voor meer info, zie onderstaande link!

https://www.congresburo.com/aanbod/321/coping-omgaan-met-stress.html          Geïnteresseerd in een presentatie op locatie?