Autisme en eetproblemen

Autisme en eetproblemen

De afgelopen weken heb ik zestien dames gesproken met autisme die daarnaast ook kampten met eetproblemen. Ik heb de verschillende verhalen samengevoegd en daar is onderstaande informatie uit naar voren gekomen. Dit is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek, maar geeft wel een kijkje in de wereld van autisme in combinatie met eetproblemen.

Wat opviel was dat bij bijna alle dames de eetproblemen al langere tijd aanwezig waren voordat zij hun diagnose autisme kregen. Een aantal dames gaven aan dat ze zich in de behandeling vaak niet begrepen voelden. Hun gedrag werd vaak verkeerd geïnterpreteerd. Sommigen gaven aan dat wanneer zij in groepsverband moesten eten, dit voor overprikkeling zorgde wat maakte dat zij blokkeerden en geen hap door hun keel kregen. Daarnaast hechtte een aantal veel waarde aan het eten op vaste tijden en vaste plekken aan tafel. Gebeurde dit niet dan kon dit onrust en spanning geven waardoor ook eten moeilijker werd. Deze situaties werden veelal bestempeld als 'de eetstoornis' terwijl dit niet altijd het geval was.

Wat is eigenlijk een normale hoeveelheid om te eten? Mensen met autisme vinden dit soms moeilijk bepalen, vaak ook omdat zij het hongergevoel missen, waardoor ze al gauw te weinig opscheppen. Sommige dames hadden weer moeite met bepaalde structuren van eten waardoor ze bepaalde producten niet of moeilijk konden eten. Dit soort situaties werden tevens veelal bestempeld werd als niet willen eten.

Groepstherapieën waren lastig voor velen. Zij voelden vaak geen aansluiting met de groep en durfden in de groepstherapie nauwelijks wat te zeggen. Ook was het voor hen niet altijd duidelijk waar het precies over ging of was het tempo te hoog. Therapieën die verplaatst werden of uitvielen kon veel onrust geven en daarnaast was het programma dat zij moesten volgen voor velen te intensief, met als gevolg overprikkeling.

''Duidelijkheid en overzicht binnen de behandeling''

Wat hielp wel?
Wat voor sommigen als prettig werd ervaren was een eetlijst, bijvoorbeeld met 6 eetmomenten op een dag, weten wat je gaat eten en dat dit gezond is en niet te veel. Anderen konden van zo'n lijst juist nog dwangmatiger raken. Een lijst met eigen inspraak werkte dan voor sommigen weer wel. Ook het op zoek gaan naar hoe de eetproblemen verband houden met het autisme gaf voor velen extra inzicht en rust. Duidelijke afspraken maar wel de regie bij jezelf en het aanbieden van een beloning aan jezelf mocht je je goed aan de eetlijst hebben gehouden.

Een opname hielp vaak tijdelijk, je had tijdelijk minder stress en prikkels, je hoefde minder beslissingen te nemen, en de structuur werd voor je bepaald. Vaak bij thuiskomst ging het dan weer mis omdat dit allemaal weer wegviel.

Gevaar
Een aantal dames beschreef dat ze niet door hadden dat het zo slecht het hen ging. Ergens gaf de eetstoornis een veilig gevoel, een gevoel van controle en misschien wel trots. Het feit dat sommige dames ondergevoelig waren voor het 'hongergevoel' maakte dat ze vaak vergaten te eten, of het supermarkt bezoek werd vermeden door overprikkeling waardoor er geen boodschappen in huis waren, deze factoren konden er mede voor zorgen dat sommigen terecht kwamen in een proces van rigoureus afvallen. Velen beschrijven het als zwart-wit. Of je eet 'normaal' of je slaat plotseling om. Dit kan ook zijn, het doorslaan in eetbuien. Waar eenieder het mee eens was is dat hoe meer stress en overprikkeling er speelt hoe meer de eetstoornis op de voorgrond komt te staan.

'' De eetstoornis is niet per se weg als je op gewicht bent''.

Wat belangrijk is om te beseffen is dat wanneer iemand geen onder of overgewicht heeft dit niet betekent dat er geen eetstoornis is. Vaak wordt de aandacht hier dan niet meer op gericht terwijl dit een grote bron van stress is in iemands leven. Voor veel dames met autisme is eten echt een obsessie geworden.

Tot slot:
Wat regelmatig werd benoemd is dat professionals vaak òf expertise hebben op het gebied van autisme, òf expertise op het gebied van eetproblemen en dat dit zelden gezamenlijk voorkomt. Prettig zou zijn wanneer dit wat meer samen zal komen.